Home

Op deze site is alles te vinden met betrekking tot de Wergeaster Merke.
In de maand juni zijn we aan het listlopen en komen we bij jullie aan de deur
voor een vrijwillige bijdrage. En de maand juli sluiten wij ons op in ons merkehok om
alle spellen en onze merkemobiel te bouwen

Programma van de feesttent

Donderdag 50+ avond 20.30:
Jacob Spoelstra & daarna Reinout Weima
in de kroeg: Live Muziek

Vrijdag: Jokers Wild

Zaterdag: Straight on Stage

Zondag: Butterfly

Maandag Matinee 10:00 : Rintje Kas & Orkest
Maandag 16:00 : Charly en Rene

Merkekommisje door de jaren heen

2017

Richard Zuydendorp, Andries Postma, Sybren van der Ploeg, Johannes Sinnema, Sytze de Jong, Abel Kooistra, Ruurd Sinnema, Klaas Wijbrandi, Bas Stienstra, Wytse Kooistra.

2016

Abel Kooistra, Rick Heida, Klaas Wijbrandi, Wytse Kooistra, Bas Stienstra, Ruurd Sinnema, Andries Postma, Richard Zuydendorp, Johannes Sinnema, Sybren vd Ploeg, Ontbrekend: Sytze de Jong

2015

Bas Stienstra, Auke Stuiver, Wytse Kooistra, Wietze de Vries, Rick Heida, Ruurd Sinnema, Klaas Wijbrandi, Abel Kooistra, Remmelt Wartena

2014

Wytse Kooistra, Rick Heida, Remmelt Wartena, Auke Stuiver, Wietze de Vries, Daam Bruinsma, Dennis Pijl, Ruurd Sinnema Wietse Wijbrandi, Robbie de Lange, Bas Stienstra, Klaas Wijbrandi

2013

Wietse Wybrandi, Dennis Pijl, Daam Bruinsma, Robbie de Lange, Bas Stienstra, Auke Stuiver, Wytse Kooistra Wietze de Vries, Rick Heida, Ruurd Sinnema

2012

Maye-Henk de Wolff, Rindert Sinnema, Robbie de Lange, Daam Bruinsma, Dennis Pijl Auke Stuiver Bas Stienstra, Wietse Wybrandi, Wytse Kooistra

2011

Dennis Pijl, Daam Bruinsma, Maarten Scholtanus, Wietse Wijbrandi, Bas Stienstra, Robbie de Lange, Rindert Sinnema, Maye-Henk de Wolff Wytse Kooistra, Lieuwe de Bruin, Jelle Kooistra

2010

Maye-Henk de Wolff, Rindert Sinnema, Robbie de Lange, Wytse Kooistra Daam Bruinsma, Theo Mulder, Hidde Meinderts Maarten Scholtanus, Jelle Kooistra, Lieuwe de Bruin, Jan-Jelte Wybrandi

2009

Jan-Jelte Wybrandi, Jelle Kooistra, Lieuwe de Bruin, Maye-Henk de Wolff Daam Bruinsma, Theo Mulder Maarten Scholtanus, Robbie de Lange, Wytse Kooistra, Hidde Meinderts

2008

Jelle Kooistra, Maickel v/d West Maye-Henk de Wolff, Jan-Jelte Wybrandi, Lieuwe de Bruin, Theo Mulder, Robbie de Lange Maarten Scholtanus, Daam Bruinsma Hidde Meinderts

2007

Maye-Henk de Wolff, Jelle Kooistra, Theo Mulder, Maickel v/d West, Lieuwe de Bruin Hidde Meinderts Robby de Lange, Jan-Jelte Wybrandi, Johan Mulder, Daam Bruinsma

2006

Lieuwe de Bruin, Jelle Kooistra, Theo Mulder, Maickel v/d West, Robbie de Lange Maye-Henk de Wolff, Hidde Meinderts Jan-Jelte Wybrandi, Patrick Koster, Daam Bruinsma, Johan Mulder (ontbrekend: Jan Jaap Tuinstra)

Contact

“Een gek kan meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden.”
Zijn er nog vragen en/of opmerkingen? schroom niet en mail de kommisje op:
info@merkekommisje.com